Liftjeleven

Goed met geld, goed met groen, goed voor jezelf

Liftjeleven is een actieprogramma voor praktische verbeteringen in het dagelijks leven.
Deelnemers werken aan thema’s die voor hen zelf belangrijk zijn. Bij de start schrijft iedereen op wat ze graag anders willen op financieel gebied, op het gebied van gezondheid en welzijn; én voor het milieu. Alle deelnemers – inclusief de begeleiders – leggen zichzelf taken en huiswerk op en geven elkaar feedback en tips bij het realiseren van concrete doelen. Een groep bestaat uit ongeveer acht personen die elke week bij elkaar komen met een speciaal getrainde begeleider. Omdat mensen snel resultaat zien, blijft het leuk om mee te doen.

De aanpak is ook geschikt voor laag geletterden. Voor deze groep is er speciaal lesmateriaal.

Download de Flyer (PDF)
Download een proefexemplaar van het werkmateriaal van Gelukkig met genoeg of van Liftjeleven (PDF’s).

Bijeenkomst in De Bilt. Foto: Hans Lebbe

Bijeenkomst in De Bilt. Foto: Hans Lebbe

Geld en gezondheid zijn onderkend als de belangrijkste thema’s voor de ontwikkeling van vrouwen. Dit programma brengt deze op een creatieve manier en – naar het lijkt – effectieve manier bij elkaar.
(Koningin Máxima)