Begeleiders

Begeleiders zijn coaches die deelnemers kunnen motiveren hun eigen ding te doen. Dat vergt een omslag, omdat de rollen van leraar en hulpverlener voor de meesten veel vertrouwder zijn. Begeleiders krijgen daarom een intensieve training. Bijzonder is dat de begeleiders zelf ook actief meedoen met het programma.

Als begeleider heb ik een andere kijk op geld gekregen. Geld is meer dan euro’s. De groep heeft me geholpen weer sterker met mijn eigen budget bezig te zijn. Ik kan nieuwe doelen stellen en verwezenlijken.

Ook voor mij als begeleider was het een groot leerproces. Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen en een fijne band met andere mensen.

Foto: Jeanette Eisses

Foto: Jeanette Eisses