Rol en taken

Als je mensen klein houdt, gaan ze zich klein gedragen. Spreek je mensen aan op hun mogelijkheden, dan bloeien ze op.

Een begeleider neemt de leiding in de bijeenkomsten, stimuleert de deelnemers om aan de slag te gaan en enthousiasmeert de groep om goed samen te werken.

De begeleiders zorgen dat de bijeenkomsten goed verlopen. Iedereen moet aan het woord komen, ervaringen kunnen delen en feedback krijgen. Ze zijn geen traditionele hulpverleners die het allemaal oplossen voor de cliënt, maar coaches die motiveren en een positieve sfeer kunnen creëren.

Bijzonder is dat de begeleiders zelf ook actief meedoen men het Liftjeleven programma. Zo leren ze dubbelop en krijgen ze al doende de LIFT-aanpak in de vingers.

Ruben Timman / nowords.nl

Foto: Ruben Timman / nowords.nl