Voor wie?

Om groepen te kunnen begeleiden is geen specifieke vooropleiding vereist; het werk kan door vrijwilligers of betaalde krachten gedaan worden. Bepaalde vaardigheden en persoonskenmerken zijn wel nodig om goed te kunnen functioneren. Belangrijk bijvoorbeeld zijn voldoende kennis van het Nederlands, budgetbekwaam en affiniteit met groen en gezond leven, geen problematische schulden, goed kunnen rekenen, sociaalvaardig en empathisch, kunnen organiseren en plannen, oplossingsgericht en optimistisch zijn.

Bij de werving gebruikt Stichting LIFT de Vragenlijst startkwaliteiten junior begeleiders. Hiermee kunnen geïnteresseerden aangeven in hoeverre ze de benodigde eigenschappen bezitten. Zo kan beoordeeld worden of iemand voldoende toegerust is voor de training van de juniorbegeleiders.

Twee begeleiders uit De Bilt

Twee begeleiders uit De Bilt.