Achtergrond

Wetenschap in praktijk

Het programma is een innovatieve methodiek om duurzaam leven in de praktijk te kunnen brengen en sluit goed aan bij de VN duurzame ontwikkelingsdoelen. Het is gebaseerd op het promotieonderzoek Living with Less, Prospects for Sustinability (Schreurs 2010). Het proefschrift bleek een een bijna onuitputtelijke bron voor een nieuwe aanpak van financiële problemen als onderdeel van een duurzame leefstijl. Essentieel is de visie dat een duurzame leefstijl uit drie pijlers bestaat: geld, groen en gezondheid/welzijn. Deze dimensies hangen nauw met elkaar samen; een verandering in het ene domein beïnvloedt de twee andere. Meer fietsen in plaats van autorijden, bijvoorbeeld, is goed voor de financiën, voor het milieu en goed voor je gezondheid. Veel vlees eten is relatief duur, het bevordert CO2 uitstoot en het is niet gunstig voor je gezondheid. De nieuwe aanpak gaat daarom om verbetering in het hele leven, in plaats van alleen geld of groen.

Geen woorden maar daden: de actiefleren methode

De onderwijsmethode is ontwikkeld met behulp van de expertise van het mondiaal netwerk PERL. Bij dit Partnerschip for Education and Research about Responsible Living zijn 120 instituten aangesloten in meer dan vijftig landen, waaronder Stichting LIFT. Wereldwijd wordt de actiefleren methode in de praktijk gebracht om burgers te stimuleren tot acties voor duurzaam en verantwoord leven.
De kracht van actief leren is leren door te doen. Het doel van het Liftjeleven programma is transformatie en niet kennisoverdracht. Er vindt natuurlijk wel kennisuitwisseling plaats, maar deze is ondersteunend en nuttig voor de praktijk van de deelnemer. Een belangrijk voordeel van deze aanpak is dat deelnemers meteen resultaten zien. Dat geeft zelfvertrouwen en goede energie om nieuwe stappen te zetten.

De drie G´s van de duurzame leefstijl

geld gezond groen