Programma en werkmateriaal

Het programma bestaat uit 12 bijeenkomsten. Bij de start vult iedereen de Effectenbloem in. Zo kunnen deelnemers makkelijker een eigen actiepuntenlijst maken. Het werkmateriaal Liftjeleven zorgt voor inspiratie en verdieping van de thema’s Geld, Groen, Gezondheid/welzijn.
De Effectenbloem wordt ook aan het einde van het programma ingevuld. Zo is de verandering die heeft plaatsgevonden duidelijk zichtbaar.

Download een proefexemplaar van het werkmateriaal van Gelukkig met genoeg.

Het werkmateriaal voor laaggeletterden heet Liftjeleven. De inhoud is vrijwel hetzelfde als Gelukkig met genoeg, zodat beide versies in eén groep gebruikt kunnen worden.
Download een proefexemplaar van het werkmateriaal van Liftjeleven.

 

cover lesmateriaalcover lesmateriaal lift je leven