Werkwijze

Een Liftjeleven groep bestaat uit ongeveer acht personen die elke week bij elkaar komen met een getrainde begeleider. Bijeenkomsten duren ongeveer tweeënhalf uur en hebben een vaste opbouw.

Het allerbelangrijkste is dat elke deelnemer actief aan de slag is. Inspiratie biedt het Liftjeleven boek, maar de grootste stimulans komt van de groep zelf. Mensen delen ervaringen en geven elkaar tips en informatie. Hoe meer je geeft, hoe meer je krijgt. Dat is het principe van Liftjeleven: samen sta je sterk!

De tien werkzame elementen

  • De geïntegreerde aanpak van de drie pijlers: geld, groen, gezond;
  • De positieve benadering;
  • Werken aan oplossingen in plaats van verwerken van problemen;
  • Wensen en behoeften van deelnemers staan centraal;
  • Het programma is concreet, praktisch, met snel resultaat;
  • Er wordt gewerkt in een veilige, vrolijke omgeving;
  • Zelf regie van de deelnemers;
  • Deelnemers versterken eigen kracht en zelfvertrouwen;
  • Uitwisseling en samenwerking, in een bij voorkeur gemêleerde groep;
  • Begeleiders zijn ook deelnemers; geen onderscheid tussen hulpvrager en hulpgever/leraar en leerling.
Koningin Máxima bezoekt Budgetkring Maastricht - foto Oranjefonds, Bart Homburg

Koningin Máxima bezoekt Budgetkring Maastricht – foto Oranjefonds, Bart Homburg