Als je beker vol is, kun je delen

Stichting Aanzet uit Vlaardingen laat zes medewerkers trainen en start meteen na de zomervakantie met kringen.
Directeur Marry Broek legt uit waarom.

Marry Broek is directeur van Stichting Aanzet in Vlaardingen. Deze stichting heeft tot doel de ontwikkelings- en onderwijsmogelijkheden van kinderen te vergroten. Sinds dit jaar kunnen de ouders van deze kinderen deelnemen aan Liftjeleven groepen.

‘Stichting Aanzet is actief in de “gouden driehoek”: gezin, school en wijk,’ vertelt Marry Broek.
‘Wij ondersteunen en adviseren ouders hoe ze hun kind goed kunnen begeleiden op school. Veel ouders hebben een niet-Nederlandse achtergrond. We geven hun advies hoe ze hun kind kunnen helpen met taalverwerving en hoe ze kunnen helpen bij de taalontwikkeling van hun kind.’

‘We zijn laagdrempelig, makkelijk te bereiken en kennen de doelgroep. We zien hen op de scholen en komen ook achter de voordeur. En dan merk je dat er meer problemen spelen. In eerste instantie zeiden we: “Dat is niet onze verantwoordelijkheid.” Maar we hoorden van het bestaan van de Liftjeleven groepen en dat sloot goed aan bij onze denkbeelden. Taalontwikkeling is heel belangrijk. Maar als je niet weet hoe je het thuis op orde moet krijgen, dan heeft het geen prioriteit. Terwijl je je kind wel kunt helpen, als je jezelf goed voelt. Als je beker vol is, kun je delen. Vanuit dat oogpunt hebben we contact opgenomen met LIFT, die meteen na de zomervakantie zes medewerkers getraind heeft.

Inmiddels draaien er twee groepen. De werkwijze is laagdrempelig. De begeleider doet zelf mee en zegt niet van bovenaf: “Je moet het zó doen”. In de Liftjeleven groep kijk je met elkaar wat je kunt doen – dat is een werkwijze waar wij ons goed in kunnen vinden. Nu draaien er dus twee groepen, voor 2019 staan er nog vier tot zes op de planning.’

medewerkers stichting aanzet