Onderzoek impact Liftjeleven

In 1 jaar tijd 5.000 euro schuld afgelost.
Deelnemer Liftjeleven programma

De Universiteit Maastricht heeft onderzocht in hoeverre het Liftjeleven programma invloed heeft gehad op de leefstijl en duurzaamheid van de deelnemers. Uit het rapport blijkt dat mensen Liftjeleven zien als een verrijkende ervaring. Ze kunnen beter met geld omgaan, zijn meer tevreden over het leven en zichzelf en zeggen een gezonder, milieuvriendelijker en socialer leven te leiden.

Jeanine Schreurs, directeur van stichting LIFT, is heel tevreden over de uitkomst van het onderzoek. ‘Ik werd er blij van te lezen dat mensen het een verrijkende ervaring vonden. Dat was ook mijn intentie toen ik het programma bedacht: ik wilde dat het werken aan financiële problemen een positieve ervaring zou zijn; een change for the better.’

Er wordt echt naar je geluisterd en er is een heel fijne sfeer.
Deelnemer Liftjeleven programma

De onderzoekers vroegen de geïnterviewden ook naar kritiekpunten. Sommige oud-deelnemers vonden dat begeleiders zich beter aan het onderwerp moeten houden en hun tijd beter moeten verdelen over de groepsleden. Jeanine Schreurs herkent dit. ‘Het is lastig voor begeleiders om iedereen evenveel aandacht te geven. Soms zijn er mensen met grote problemen. Daar kun je niet zo maar aan voorbij gaan, maar je moet er ook voor zorgen dat je de andere deelnemers niet te kort doet. We gaan begeleiders hierop meer coachen en ook in de training zullen we er meer aandacht aan besteden.’

Ik heb een boost in zelfvertrouwen gekregen.
Deelnemer Liftjeleven programma

Het Liftjeleven programma is ontwikkeld om een duurzame leefstijl te bevorderen. Uit het onderzoek blijkt dat mensen voornamelijk om financiële redenen deelnemen. Jeanine Schreurs: ‘Een duurzaam leven begint met goed met geld omgaan. Doordat je zorgvuldig moet zijn met je geld, ga je zorgvuldig om met energie, met kleding, met voedsel – Die grondhouding is essentieel voor duurzaamheid. Als je financieel uit balans bent, werkt dat ook door op andere vlakken. Wil je die balans herstellen, dan moet je op de drie pijlers “goed met geld”, “goed met groen” en “goed in je vel” aan de slag gaan. Uit het onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat het écht zo kan werken en met die conclusie zijn we heel tevreden.’

Ik ben meer op duurzame en milieubewuste keuzes gaan letten.
Deelnemer Liftjeleven programma

Meer informatie is te lezen in het persbericht (PDF).