Onderzoek

Conclusie van het evaluatie-onderzoek door de Universiteit Maastricht (mei 2019): “deelname aan een Liftjeleven programma is een verrijkende ervaring”. Download het persbericht (PDF).

Armut als Problem und Armut als Weg

Cover ArmutJeanine Schreurs heeft een bijdrage geleverd aan het boek Armut als Problem und Armut als Weg / Poverty as Problem and Poverty as Path.

De titel van haar artikel is ‘Budget Circles and the Lift-your-life Method: a Sustainable Lifestyle Perspective on Pathways out of Poverty.

Onderzoek

Het Liftjeleven programma is bijzonder vanwege de actiefleren methode én de duurzame leefstijl.

Aan de basis ligt het promotieonderzoek Living with Less: Prospects for Sustainability (Schreurs 2010). Leven met minder geld blijkt een verrijkende ervaring te kunnen zijn en een opstap om bewuster en groener te gaan leven. Gegevens over hóe dit precies gebeurt, zijn verwerkt in het Liftjeleven programma.

Ook het Transformatiemodel Living with Less is een belangrijke informatiebron. Dit model toont de fasen in het veranderingsproces als mensen – gedwongen of vrijwillig – met minder geld gaan leven. Bij elke fase is te zien welk gedrag een barriere opwerpt en welk gedrag stimulerend werkt.

Bron: Living with Less: Prospects for Sustainability; Jeanine Schreurs; Maastricht University (2010).
1 2 3 4 5 6 7
Prelude Facing reality Coming out Restylen Herpositioneren Herdefiniëren Postlude
Gebeurtenis Signalen Confrontatie
Voldongen feit
Uit de kast komen Leefstijl
veranderen
Sociale
verandering
Zelfbeeld
wijzigen
Doorlopend
proces
Actie Niet ingrijpen Rekenen Delen Reduceren
Opruimen
Resocialiseren Persoonlijke
groei
Integreren
Barrière Volharden
Ontkennen
Verlammen
Geheimen
Liegen
Verwijten
Vermijden
Tekort aan
mogelijkheden
competenties
Sociale of
consumptieve
verplichtingen
Negativiteit
Eenzaamheid
Dwang
Tekort
Stimulans Realiteitszin Bewustzijn
Accepteren
Support
Communiceren
Creativiteit
Succes
Referentie
groep
Sociale
betrokkenheid
Zelfrespect Satisfactie
Authenticiteit

Procesevaluatie en impact metingen

LIFT houdt systematisch bij wat de resultaten zijn van deelname aan het Liftjeleven programma en Budgetkringen. Zo kunnen we de kwaliteit waarborgen. De gegevens worden ook gebruikt voor verder onderzoek naar gedragsverandering en duurzame leefstijlen.

Een van onze hulpmiddelen is de Effectenbloem, die door alle deelnemers gebruikt wordt. Tijdens het invullen wordt al heel snel duidelijk waar iemand graag aan wil werken. Zo kunnen deelnemers makkelijker een eigen actiepuntenlijst maken. Door de bloem aan het begin en aan het einde van het programma te gebruiken, is de verandering die heeft plaatsgevonden duidelijk zichtbaar.

effectenbloem

De effectenbloem